Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

Til toppen

05452: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (avslutta serie) 1960 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000