Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
05546: Avtalefesta pensjon (AFP). Balanse (1 000 kr) (avslutta serie) (1994 - 2011)
05545: Avtalefesta pensjon (AFP). Resultatregnskap (1 000 kr) (avslutta serie) (1994 - 2011)
04387: Avtalefesta pensjon. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2003)
05549: Fellesordningen for Tariffestet pensjon. Balanse (1 000 kr) (avslutta serie) (1994 - 2008)
05547: Fellesordningen for Tariffestet pensjon (FTP). Resultatregnskap (1 000 kr) (avslutta serie) (1994 - 2008)
04386: Fellesordningen for Tariffestet pensjon. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2002)
04388: Fellesordningen for Tariffestet pensjon. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2002)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken