Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)

Til toppen

04388: Fellesordningen for Tariffestet pensjon. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2002

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 12

resultatpost

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. INNTEKTER , Renteinntekter , Gevinst ved uttrekning av verdipapirer. ,

Valgt 0 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken