Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)

Til toppen

04387: Avtalefesta pensjon. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2003

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 13

resultatpost

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. INNTEKTER , Premier , Egenandel (10 % av pensjon) ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken