Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14304: KOSTRA-nøkkeltall for plan- og byggesaksbehandling (K) 2015 - 2023

Anne Rørholt, Statistisk sentralbyrå
+47 900 86 746
25.03.2024 08:00
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall):
antall
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager):
dager
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall):
antall
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
prosent
Andel av kommune- og kommunedelplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
prosent
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall):
antall
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
antall
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager):
dager
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager):
dager
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent):
prosent
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall):
antall
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall):
31.12
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager):
31.12
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall):
31.12
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
31.12
Andel av kommune- og kommunedelplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
31.12
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
31.12
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager):
31.12
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager):
31.12
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent):
31.12
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall):
31.12
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) , Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) , Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.