Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14204: Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2005M01 - 2023M12

Anne Karin Linderud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 30
Lars Jacob Balchen Dale, Statistisk sentralbyrå
+47 93 06 85 65
26.02.2024 08:00
Produksjonsindeks. Ujustert:
indeks
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
indeks
Vekter:
prosent
Produksjonsindeks. Ujustert:
Gjennomsnitt for måneden
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
Gjennomsnitt for måneden
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
Gjennomsnitt for måneden
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
Gjennomsnitt for måneden
Vekter:
Gjennomsnitt for måneden
Produksjonsindeks. Ujustert:
Faste priser
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
Faste priser
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
Faste priser
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
Faste priser
Vekter:
Faste priser
Produksjonsindeks. Ujustert:
2015
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
2015
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
2015
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
2015
Vekter:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005M01 , 2005M02 , 2005M03 ,

Valgt 1 av totalt 228

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F Bygge- og anleggsvirksomhet , 41 Oppføring av bygninger , 41.1 Utvikling av byggeprosjekter ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000