Forbruksundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14152: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningsgruppe 2022

Knut Linnerud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 370
25.03.2024 08:00
Utgift (kr):
kr
Andel av forbruksutgift i alt (prosent):
prosent
Feilmargin (standardfeil) på gjennomsnittlig utgift (kr):
kr
Utgift (kr):
31.12.
Andel av forbruksutgift i alt (prosent):
31.12.
Feilmargin (standardfeil) på gjennomsnittlig utgift (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallet for varegruppe 04.2.1.0 'Beregnet husleie, selveiere egen bolig' ble rettet 25.03.2024. Rettelsen innebærer en endring i forbruksutgift for gruppen 04 'Bolig lys og brensel', samt statistikkvariabelen 'Andel av total forbruksutgift' i alle tabeller.

vare- og tjenestegruppe

På undergruppe- og varegruppenivå er det etter teksten føyd til kode (T) tjeneste, (IV) ikke varig vare, (HV) halvveis varig vare, eller (V) varig vare.