Forbruk

Statistikk

Varehandelsindeksen
Varehandelsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen.
Forbruksundersøkelsen
Statistikken gir et bilde av norske husholdningers årlige forbruk av ulike varer og tjenester
Harmonisert konsumprisindeks
Indeksen nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land
Konsumprisindeksen
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester
Varekonsumindeksen
Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer.
Konsumprisindeks for Svalbard
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger på Svalbard.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Compensated discrete choice and the Slutsky equation

    Tradisjonell mikroøkonomisk teori for konsumenters adferd forutsetter at varene som etterspørres er uendelig delbare. Med dette menes at konsumentene kan etterspørre et hvilket som helst kvantum av en vare.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet forbruk.