Forbruk

Statistikk

Varehandelsindeksen
Varehandelsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen.
Forbruksundersøkelsen
Statistikken gir et bilde av norske husholdningers årlige forbruk av ulike varer og tjenester
Konsumprisindeksen
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester
Varekonsumindeksen
Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer.
Konsumprisindeks for Svalbard
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger på Svalbard.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. Brukertesting av ny forbruksundersøkelse

    Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt nordmenns forbruk siden 1958. Forbruksundersøkelsen er en av SSBs mest komplekse personundersøkelser, og har tradisjonelt blitt samlet inn ved hjelp av papirdagbøker og en kombinasjon av besøks- og telefonintervju.

  2. Bolig står for nesten halvparten av forbruket til lavinntektshusholdninger

    43 prosent av forbruket går til bolig for husholdninger med lavinntekt. De med høyest inntekt bruker vesentlig mer på reiser og fritid enn husholdningene som har minst å rutte med.

  3. Compensated discrete choice and the Slutsky equation

    Tradisjonell mikroøkonomisk teori for konsumenters adferd forutsetter at varene som etterspørres er uendelig delbare. Med dette menes at konsumentene kan etterspørre et hvilket som helst kvantum av en vare.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet forbruk.