Grensehandel

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14044: Grensehandel. Handlebeløp og antall dagsturer til utlandet 2023K1 - 2024K1

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
13.05.2024 08:00
Handlebeløp (mill. kr):
mill. kr
Feilmargin +/- (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Feilmargin +/- (1 000 dagsturer):
1 000 turer
Handlebeløp (mill. kr):
I løpet av kvartalet
Feilmargin +/- (mill. kr):
I løpet av kvartalet
Antall dagsturer (1 000):
I løpet av kvartalet
Feilmargin +/- (1 000 dagsturer):
I løpet av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Feilmargin +/- (mill. kr)

Feilmarginen er et mål på hvor stor utvalgsusikkerheten er i statistikken. Man kan med 95 prosent sikkerhet si at den sanne verdien for grensehandelen er den publiserte verdien pluss eller minus feilmarginen.

Feilmargin +/- (1 000 dagsturer)

Feilmarginen er et mål på hvor stor utvalgsusikkerheten er i statistikken. Man kan med 95 prosent sikkerhet si at den sanne verdien for grensehandelen er den publiserte verdien pluss eller minus feilmarginen.