Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13953: Årsverk i spesialisthelsetjenesten, etter yrke, tjenesteområde og helseforetak 2015 - 2022

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
Sindre Mikael Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 936 74 004
31.10.2023 08:00
Avtalte årsverk:
antall
Avtalte årsverk:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse Sør-Øst RHF , Akershus universitetssykehus HF , Oslo Universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 53

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Spesialsykepleiere , Sykepleiere ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny årgang publiseres med foreløpige tall i mars, mens endelige tall kommer i uke 25 (juni). Endringer mellom disse publiseringene skjer kun for private foretak uten oppdragsdokument, ettersom virksomhetspopulasjonen kan oppdateres. Dette kan også påvirke landstallene, siden private foretak uten oppdragsdokument inngår der. Årsverk for 2022 ble rettet 31. oktober 2023 kl. 08:00. Rettelsen er svært liten og gjelder kun årsverk for avtalespesialister.