Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13929: Energiforbruk i husholdninger og fritidshus 1990 - 2022

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
15.09.2023 08:00
Energibruk i alt til bolig- og transportformål (GWh):
GWh
Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, i alt (GWh):
GWh
Elektrisitet i boliger, unntatt lading av elbiler (GWh):
GWh
Elektrisitet i fritidsboliger (GWh):
GWh
Kull og koks (GWh):
GWh
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
GWh
Fyringsparafin (GWh):
GWh
Flytende petroleumsgass (LPG), tungolje (GWh):
GWh
Ved og pellets i boliger (GWh):
GWh
Ved i fritidsboliger (GWh):
GWh
Naturgass (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Forbruk av energi i personbiler og fritidsbåter, i alt (GWh):
GWh
Elektrisitet til personbiler, ladet hjemme (GWh):
GWh
Flytende petroleumsgass (LPG) til personbiler (GWh):
GWh
Bensin (ekskl. bio) til personbiler (GWh):
GWh
Autodiesel (ekskl. bio) til personbiler (GWh):
GWh
Biodrivstoff til personbiler og fritidsbåter (GWh):
GWh
Anleggsdiesel (ekskl. bio) til fritidsbåter (GWh):
GWh
Folkemengde per 1. januar:
antall
Antall husholdninger per 1. januar:
antall
Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, per husholdning (kWh):
kWh
Forbruk av elektrisitet i boliger og fritidsboliger, per husholdning (kWh):
kWh
Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, per person (kWh):
kWh
Forbruk av elektrisitet i boliger og fritidsboliger, per person (kWh):
kWh
Energibruk i alt, per person (kWh):
kWh
Andelen elektrisitet i boliger og fritidsboliger (prosent):
prosent
Energibruk i alt til bolig- og transportformål (GWh):
31.12.
Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, i alt (GWh):
31.12.
Elektrisitet i boliger, unntatt lading av elbiler (GWh):
31.12.
Elektrisitet i fritidsboliger (GWh):
31.12.
Kull og koks (GWh):
31.12.
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
31.12.
Fyringsparafin (GWh):
31.12.
Flytende petroleumsgass (LPG), tungolje (GWh):
31.12.
Ved og pellets i boliger (GWh):
31.12.
Ved i fritidsboliger (GWh):
31.12.
Naturgass (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Forbruk av energi i personbiler og fritidsbåter, i alt (GWh):
31.12.
Elektrisitet til personbiler, ladet hjemme (GWh):
31.12.
Flytende petroleumsgass (LPG) til personbiler (GWh):
31.12.
Bensin (ekskl. bio) til personbiler (GWh):
31.12.
Autodiesel (ekskl. bio) til personbiler (GWh):
31.12.
Biodrivstoff til personbiler og fritidsbåter (GWh):
31.12.
Anleggsdiesel (ekskl. bio) til fritidsbåter (GWh):
31.12.
Folkemengde per 1. januar:
1.1.
Antall husholdninger per 1. januar:
1.1.
Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, per husholdning (kWh):
31.12.
Forbruk av elektrisitet i boliger og fritidsboliger, per husholdning (kWh):
31.12.
Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, per person (kWh):
31.12.
Forbruk av elektrisitet i boliger og fritidsboliger, per person (kWh):
31.12.
Energibruk i alt, per person (kWh):
31.12.
Andelen elektrisitet i boliger og fritidsboliger (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Energibruk i alt til bolig- og transportformål (GWh) , Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, i alt (GWh) , Elektrisitet i boliger, unntatt lading av elbiler (GWh) ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 33

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I energibalansen er kun energi brukt til boliger og fritidsboliger inkludert under sektoren 'Husholdninger', mens 'husholdninger' i energiregnskapet også inkluderer drivstoff til personbiler og fritidsbåter. Denne tabellen omfatter energibrukstall fra begge disse tabellene.

statistikkvariabel

Energibruk i alt til bolig- og transportformål (GWh)

Dette tilsvarer tallene for energibruk i husholdninger i energiregnskapet, tabell 11558.

Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, i alt (GWh)

Dette tilsvarer tall for husholdninger i energibalansen, tabell 11561.

Elektrisitet i fritidsboliger (GWh)

Dette er hentet fra statistikkbanktabell 08311.

Ved i fritidsboliger (GWh)

Dette er hentet fra statistikkbanktabell 13276 og 09704.

Forbruk av energi i personbiler og fritidsbåter, i alt (GWh)

Dette gjelder totalt drivstoff brukt av husholdninger i Norge, bortsett fra strøm brukt til lading av personbiler utenom hjemmet. Det antas at ca 25 prosent av ladingen skjer utenfor hjemmet.

Elektrisitet til personbiler, ladet hjemme (GWh)

Det omfatter strøm både til elbiler og ladbare hybridbiler. Dette tallet tilsvarer differansen mellom elektrisitetsforbruk i husholdninger i energibalansen og energiregnskapet.

Flytende petroleumsgass (LPG) til personbiler (GWh)

Dette tilsvarer forskjellen i LPG forbruk i husholdninger i energiregnskapet og energibalansen.

Antall husholdninger per 1. januar

Dette er hentet fra Folke- og boligtellinger og interpolert for mellomliggende år, frem til 2005. Fra 2005 er kilden årlig registerbasert husholdningsstatistikk, målt per 1. Januar.

Forbruk av energi i boliger og fritidsboliger, per person (kWh)

I beregninger for energiforbruk og elektrisitetsforbruk per husholdning og per person, så er strøm brukt til lading av elbiler hjemme tatt med.

Forbruk av elektrisitet i boliger og fritidsboliger, per person (kWh)

I beregninger for energiforbruk og elektrisitetsforbruk per husholdning og per person, så er strøm brukt til lading av elbiler hjemme tatt med.