Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13858: KOSTRA-nøkkeltall for planforvaltning i fylkeskommunene (F) 2015 - 2023

Anne Rørholt, Statistisk sentralbyrå
+47 900 86 746
17.06.2024 08:00
Arbeidstid brukt til planbehandling (årsverk):
årsverk
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på planbehandling (prosent):
prosent
Alder for gjeldende planstrategi (år):
år
Regionale planer vedtatt sist år (antall):
antall
Behandlede kommunale planer i alt i rapporteringsåret (antall):
antall
Andel av kommunale planer hvor fylkeskommunen har fremmet innsigelser (prosent):
prosent
Planer i alt som er brakt til mekling hos fylkeskommunen (antall):
antall
Søknader om dispensasjon fra regionale planer behandlet av fylkeskommunen (antall):
antall
Søknader om dispensasjon fra regionale planer der fylkeskommunen har gitt samtykke (antall):
antall
Arbeidstid brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (årsverk):
årsverk
Arbeidstid brukt til planbehandling (årsverk):
31.12
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på planbehandling (prosent):
31.12
Alder for gjeldende planstrategi (år):
31.12
Regionale planer vedtatt sist år (antall):
31.12
Behandlede kommunale planer i alt i rapporteringsåret (antall):
31.12
Andel av kommunale planer hvor fylkeskommunen har fremmet innsigelser (prosent):
31.12
Planer i alt som er brakt til mekling hos fylkeskommunen (antall):
31.12
Søknader om dispensasjon fra regionale planer behandlet av fylkeskommunen (antall):
31.12
Søknader om dispensasjon fra regionale planer der fylkeskommunen har gitt samtykke (antall):
31.12
Arbeidstid brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidstid brukt til planbehandling (årsverk) , Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på planbehandling (prosent) , Alder for gjeldende planstrategi (år) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000