Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13853: KOSTRA-nøkkeltall for miljøforvaltning i fylkeskommunene (F) 2015 - 2023

Anne Rørholt, Statistisk sentralbyrå
+47 900 86 746
17.06.2024 08:00
Arbeidstid brukt til kulturminneforvaltning (årsverk):
årsverk
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på miljø- og kulturminneforvaltning (prosent):
prosent
Gjeldene temaplaner for fylkeskommunen med spesielt fokus på naturmangfold, friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder eller kystsonen (antall):
antall
Andel av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven om tiltak i strandsonen og vassdrag hvor fylkeskommunen har frarådet dispensasjon (prosent):
prosent
Bygge- og rivesaker i områder med hensynssone eller spesialområde bevaring som fylkeskommunen har gitt uttalelse til (antall):
antall
Andel av dispensasjonssøknader fra fredningsvedtak der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon (prosent):
prosent
Politianmeldelser med utgangspunkt i kulturminneloven som fylkeskommunen har levert inn (antall):
antall
Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen (antall):
antall
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent):
prosent
Arbeidstid brukt til kulturminneforvaltning (årsverk):
31.12
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på miljø- og kulturminneforvaltning (prosent):
31.12
Gjeldene temaplaner for fylkeskommunen med spesielt fokus på naturmangfold, friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder eller kystsonen (antall):
31.12
Andel av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven om tiltak i strandsonen og vassdrag hvor fylkeskommunen har frarådet dispensasjon (prosent):
31.12
Bygge- og rivesaker i områder med hensynssone eller spesialområde bevaring som fylkeskommunen har gitt uttalelse til (antall):
31.12
Andel av dispensasjonssøknader fra fredningsvedtak der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon (prosent):
31.12
Politianmeldelser med utgangspunkt i kulturminneloven som fylkeskommunen har levert inn (antall):
31.12
Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen (antall):
31.12
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidstid brukt til kulturminneforvaltning (årsverk) , Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på miljø- og kulturminneforvaltning (prosent) , Gjeldene temaplaner for fylkeskommunen med spesielt fokus på naturmangfold, friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder eller kystsonen (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000