Arbeidsavklaringspenger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13751: Mottakere av arbeidsavklaringspenger (personer) i husholdninger med lavinntekt (EU-skala). Antall og prosent. (F) 2018 - 2021

Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 99 45 22 28
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
25.09.2023 08:00
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
prosent
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
prosent
Antall personer:
personer
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
Utgangen av året
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
Utgangen av året
Antall personer:
Utgangen av året
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
Løpende priser
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen dekker kun mottakere av arbeidsavklaringspenger bosatt i privathusholdninger. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.