Helse- og sosialpersonell

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13709: Arbeidstidsordning, nærings- og aldersfordeling blant sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning (28 grupper). 4. kvartal 2015 - 2023

Sophie Brennvall Sæternes, Statistisk sentralbyrå
+47 98 67 14 26
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
06.03.2024 08:00
Sysselsatte:
personer
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforhold:
prosent
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
prosent
Sysselsatte:
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforhold:
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helsesekretær , Hjelpepleier , Helsefagarbeider ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person er basert på stillingsprosentene i alle arbeidsforholdene til de sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning. For hver sysselsatt summeres stillingsprosentene i alle personens arbeidsforhold og så brukes disse til å regne ut den gjennomsnittlige stillingsprosenten per person. Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet er basert på stillingsprosenten i kun arbeidsforholdene som defineres som hovedarbeidsforhold. Verdiene på 'Arbeidstidsordning' og 'Næring' er hentet fra hovedarbeidsforholdet.

Statistikken mangler informasjon om arbeidstidsordninger fra regionale helseforetak i Helse Midt-Norge for perioden 2015 til 2020. Dette gjør at antallet i kategorien 'ikke skift' er noe høyere i denne perioden.

SSB har kun informasjon om arbeidstidsordninger for lønnstakere.

fagutdanning

Helsefagarbeider

Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.