Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13651: Næring- og kjønnsfordeling blant innvandrere med høyere utdanning, etter yrke. 4. kvartal 2015 - 2022

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
30.11.2023 08:00
Lønnstakere:
personer
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Median månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnttlig avtalt månedslønn (kr):
kr
Median avtalt månedslønn (kr):
kr
Lønnstakere:
4. kvartal
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
4. kvartal
Median månedslønn (kr):
4. kvartal
Gjennomsnttlig avtalt månedslønn (kr):
4. kvartal
Median avtalt månedslønn (kr):
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Les mer om overkvalifisering blant innvandrere i artikkelen Hvor mange innvandrere er overkvalifisert? Data som inngår i tabellen er basert på følgende kriterier: hovedjobber, lønnstakere, bosatte 20-66 år, med fullført universitets- eller høyskoleutdanning, unntatt innvandrere bosatt under 2 år. For 2015-tallene er referansemåneden for månedslønn og avtalt månedslønn september, og altså ikke november som er referansemåneden for årene etter 2015. I tillegg er metoden for å beregne lønnstallene noe annerledes for 2015-tallene enn for årene etter 2015. Dette følger SSBs årlige lønnsstatistikk. Man kan sammenligne lønnstallene for 2015 og 2016, men endringer kan tildels skyldes ulikt tidspunkt og ulik metode. For lønnstakere er referansemåneden november for alle årgangene.