Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13568: Elektrisitetsforbruk i vann, avløp og renovasjon - kommunal forvaltning (K) 2020 - 2022

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
15.03.2024 08:00
Vannforsyning og avløpsvirksomhet (MWh):
MWh
Innsamling, disponering, behandling og gjenvinning av avfall (MWh):
MWh
Vannforsyning og avløpsvirksomhet (MWh):
31.12
Innsamling, disponering, behandling og gjenvinning av avfall (MWh):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Elektrisitetsforbruk i vann, avløp og renovasjon - kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Private virksomheter er ikke inkludert. Datakilde er Elhub. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.