Prisindeks for nye boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13500: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye eneboliger, etter landsdeler og store byer 2021 - 2023

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Anne Holtung, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 422
01.03.2024 08:00
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) inkludert tomt:
kr
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) ekskludert tomt:
kr
Omsetninger i beregningsgrunnlag:
antall
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) inkludert tomt:
31.12.
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) ekskludert tomt:
31.12.
Omsetninger i beregningsgrunnlag:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisen er per kvadratmeter bruksareal (BRA). Presis definisjon finnes i NS 3940. Dette er en fortsettelse på den avslutta tabellen 03364, disse er ikke direkte sammenlignbare. Se 'om statistikken --> produksjon --> sammenlignbarhet over tid og sted' for nærmere beskrivelse av forskjellen mellom tabell 03364 og 13500.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.