Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13438: Klagebehandling på gebyrer, byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendommer, seksjoneringer og tilsyn, etter årsak til klage (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2024 08:00
Klager mottatt i kommunen (antall):
antall
Klagesaker avvist av kommunen (antall):
antall
Klager behandlet og vedtatt av kommunen (antall):
antall
Klager tatt til følge i kommunen (antall):
antall
Kommunale vedtak oversendt statsforvalteren (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen (dager):
dager
Klagesaker med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
antall
Kommunale vedtak behandlet av statsforvalteren i alt (antall):
antall
Kommunale vedtak som ble stadfestet av statsforvalteren (antall):
antall
Kommunale vedtak som ikke ble opprettholdt av statsforvalteren (antall):
antall
Kommunale vedtak som ble omgjort av statsforvalteren (antall):
antall
Kommunale vedtak som ble opphevet av statsforvalteren, og returnert til kommunen for ny behandling (antall):
antall
Klager mottatt i kommunen (antall):
31.12
Klagesaker avvist av kommunen (antall):
31.12
Klager behandlet og vedtatt av kommunen (antall):
31.12
Klager tatt til følge i kommunen (antall):
31.12
Kommunale vedtak oversendt statsforvalteren (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen (dager):
31.12
Klagesaker med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
31.12
Kommunale vedtak behandlet av statsforvalteren i alt (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ble stadfestet av statsforvalteren (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ikke ble opprettholdt av statsforvalteren (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ble omgjort av statsforvalteren (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ble opphevet av statsforvalteren, og returnert til kommunen for ny behandling (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Klager mottatt i kommunen (antall) , Klagesaker avvist av kommunen (antall) , Klager behandlet og vedtatt av kommunen (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.