Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13345: Gjennomføring i vidaregåande opplæring blant elevar 22 år eller yngre. Etter antall år etter start, fullføringsgrad, kjønn, todelt utdanningsprogram og barnevernstiltak 2008 - 2010

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
27.10.2021 08:00
Elevar:
personer
Elevar (prosent):
prosent
Elevar:
Utgangen av våren i siste år i intervallet
Elevar (prosent):
Utgangen av våren i siste år i intervallet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000