Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13277: Husbanken (K) 2020 - 2023

Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
15.03.2024 08:00
Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall):
antall
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr):
kr
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
kr
Beløp per innbygger i startlån vidertildelt av kommunen (kr):
kr
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune (kr):
kr
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken (kr):
kr
Husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken (antall):
antall
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
antall
Lån til oppføring av livsløpsboliger (antall):
antall
Beløp til lån til oppføring av livsløpsboliger (kr):
kr
Beløp til lån til oppføring av livsløpsboliger per innbygger (1000 kr):
1000 kr
Antall lån til oppføring av miljøvennlige boliger (antall):
antall
Beløp til lån til oppføring av miljøvennlige boliger (kr):
kr
Beløp til lån til oppføring av miljøvennlige boliger, per innbygger (1000 kr):
1000 kr
Lån til oppgradering av eksisterende boliger (antall):
antall
Beløp til lån til oppgradering av eksisterende boliger (kr):
kr
Beløp til lån til oppgradering av eksisterende boliger, per innbygger (1000 kr):
1000 kr
Lån til studentboliger (antall):
antall
Beløp til lån til studentboliger (kr):
kr
Beløp til lån til studentboliger per innbygger (1000 kr):
1000 kr
Lån til utleieboliger for vanskeligstilte (antall):
antall
Beløp til Lån til utleieboliger for vanskeligstilte (kr):
kr
Beløp til lån til utleieboliger for vanskeligstilte per innbygger (1000 kr):
1000 kr
Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall):
31.12
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr):
31.12
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
31.12
Beløp per innbygger i startlån vidertildelt av kommunen (kr):
31.12
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune (kr):
31.12
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken (kr):
31.12
Husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken (antall):
31.12
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Lån til oppføring av livsløpsboliger (antall):
31.12
Beløp til lån til oppføring av livsløpsboliger (kr):
31.12
Beløp til lån til oppføring av livsløpsboliger per innbygger (1000 kr):
31.12
Antall lån til oppføring av miljøvennlige boliger (antall):
31.12
Beløp til lån til oppføring av miljøvennlige boliger (kr):
31.12
Beløp til lån til oppføring av miljøvennlige boliger, per innbygger (1000 kr):
31.12
Lån til oppgradering av eksisterende boliger (antall):
31.12
Beløp til lån til oppgradering av eksisterende boliger (kr):
31.12
Beløp til lån til oppgradering av eksisterende boliger, per innbygger (1000 kr):
31.12
Lån til studentboliger (antall):
31.12
Beløp til lån til studentboliger (kr):
31.12
Beløp til lån til studentboliger per innbygger (1000 kr):
31.12
Lån til utleieboliger for vanskeligstilte (antall):
31.12
Beløp til Lån til utleieboliger for vanskeligstilte (kr):
31.12
Beløp til lån til utleieboliger for vanskeligstilte per innbygger (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall) , Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) , Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr) ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antallet miljøboliger for Sveio kommune i 2023 er redusert med 1 grunnet endring i lånevedtak. Lånebeløp har økt med 860 000 kroner. Lands- og regionstallene for variabelen Beløp til lån til studentboliger (kr) er oppdatert 15.3.22 for statistikkåret 2020, da dette tidligere har blitt beregnet feil. Fra og med 2020 ble de kommunale boligtilskuddene (tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering) innlemmet i kommuneramme. Husbanken har ikke lenger tilgang til disse tallene. Ny forskrift om lån fra Husbanken trådte i kraft 1. januar 2020. Lånekategoriene grunnlån til oppføring, grunnlån til oppgradering og grunnlån til kjøp er blitt erstattet med: Lån til oppføring av miljøvennlige boliger Lån til oppføring av livsløpsboliger Lån til oppgradering av eksisterende boliger Lån til utleieboliger for vanskeligstilte Lån til studentboliger Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.