Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13270: Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader fra planbestemmelser om kulturminner (F) 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader fra kommunale planbestemmelser om kulturminner Se liste over endringer i de regionale inndelingene.