Miljøforvaltning

Til toppen

13268: Politianmeldelser med grunnlag i kulturminneloven (F) 2019 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Politianmeldelser med grunnlag i kulturminneloven Se liste over endringer i de regionale inndelingene.