Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13267: Årsverk brukt til ulike arbeidsoppgaver i fylkeskommunen (F) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
1. Tid til planbehandling i alt (årsverk):
årsverk
1.1. Tid til behandling av kommunale planer (årsverk):
årsverk
1.2. Tid til utarbeidelse av egne planer (årsverk):
årsverk
2. Tid til koordinering av folkehelsearbeidet (årsverk):
årsverk
3. Tid til kulturminnearbeid i alt (årsverk):
årsverk
3.1. Tid til arkeologi (årsverk):
årsverk
3.2. Tid til nyere tids kulturminner (årsverk):
årsverk
3.3. Tid til landskap/by/arealplan (årsverk):
årsverk
3.4. Tid til annet kulturminnearbeid (årsverk):
årsverk
4. Midlertidige årsverk til kulturminnearbeid (årsverk):
årsverk
1. Tid til planbehandling i alt (årsverk):
31.12
1.1. Tid til behandling av kommunale planer (årsverk):
31.12
1.2. Tid til utarbeidelse av egne planer (årsverk):
31.12
2. Tid til koordinering av folkehelsearbeidet (årsverk):
31.12
3. Tid til kulturminnearbeid i alt (årsverk):
31.12
3.1. Tid til arkeologi (årsverk):
31.12
3.2. Tid til nyere tids kulturminner (årsverk):
31.12
3.3. Tid til landskap/by/arealplan (årsverk):
31.12
3.4. Tid til annet kulturminnearbeid (årsverk):
31.12
4. Midlertidige årsverk til kulturminnearbeid (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Tid til planbehandling i alt (årsverk) , 1.1. Tid til behandling av kommunale planer (årsverk) , 1.2. Tid til utarbeidelse av egne planer (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000