Miljøforvaltning

Til toppen

13266: Fylkeskommunens uttalelser om bygge- og rivesaker som påvirker kulturminner (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylkeskommunens uttalelser om bygge- og rivesaker som påvirker kulturminner Se liste over endringer i de regionale inndelingene.