Flyttinger

Til toppen

13255: Innenlandske flyttinger til/fra fylker og kommuner, etter aldersgrupper (K) 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.