Fødte

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13251: Foreldrenes gjennomsnittsalder og medianalder ved fødsel (K) (B) 2011 - 2022

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Oppdrag Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Linn Krokedal, Statistisk sentralbyrå
+47 95479747
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
07.03.2023 08:00
Mors gjennomsnittsalder:
år
Mors medianalder:
år
Fars gjennomsnittsalder:
år
Fars medianalder:
år
Mors gjennomsnittsalder:
31.12.
Mors medianalder:
31.12.
Fars gjennomsnittsalder:
31.12.
Fars medianalder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall gis kun for kommuner med flere enn 30 fødte i løpet av et år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.