Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13239: Jordbruksbedrifter med dyreplassar i bruk for storfe, etter type husdyrrom (F) 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
Magnus Theodor Engh, Statistisk sentralbyrå
+47 40811340
01.10.2021 08:00
Jordbruksbedrifter med dyreplassar i bruk:
antall
Dyreplassar i bruk:
antall
Dyreplassar i båsfjøs (prosent):
prosent
Dyreplassar i løsdriftfjøs (prosent):
prosent
Dyreplassar i anna husdyrrom/utegang (prosent):
prosent
Jordbruksbedrifter med dyreplassar i bruk:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Dyreplassar i bruk:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Dyreplassar i båsfjøs (prosent):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Dyreplassar i løsdriftfjøs (prosent):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Dyreplassar i anna husdyrrom/utegang (prosent):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000