Flyttinger

Til toppen

13234: Innvandring og utvandring, etter landsdel og statsborgerskap 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norge , Europa i alt (unntatt Norge) ,

Valgt 0 av totalt 75

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000