Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13187: Utvalgte nøkkeltall for konsolidert fylkeskommuneregnskap (F) (aavslutta serie) 2020

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2022 08:00
Frie inntekter per innbygger (kr):
kr
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Frie inntekter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
31.12
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Frie inntekter per innbygger (kr) , Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) , Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0300 Oslo kommune , 1100 Rogaland fylkeskommune , 1500 Møre og Romsdal fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2021 finner man i tabellen for Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommuneregnskap, kasse og konsolidert fylkeskommune, på https://www.ssb.no/statbank/list/kommregnfy.

Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over økonomien i fylkeskommunen som rettssubjekt.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen (fylkes-)kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for (fylkes-)kommunekassen, (fylkes-)kommunale foretak og inter-(fylkes-)kommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.