Ustabilitet på ssb.no

Grunnet vedlikehold kvelden 17. juli, kan brukerne oppleve ustabilitet på ssb.no eller i Statistikkbanken. Vi beklager ulempen det medfører.

Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13186: Utvalgte nøkkeltall for konsolidert kommuneregnskap (K) (avslutta serie) 2020

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2022 08:00
Frie inntekter per innbygger (kr):
kr
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Frie inntekter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
31.12
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Frie inntekter per innbygger (kr) , Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) , Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2021 finner man i tabellen for utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap, kasse og konsolidert på https://www.ssb.no/statbank/list/kommregnko/.

Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende konsoliderte nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.