Grensehandel

Til toppen

13147: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp, etter bostedsregion 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000