Til toppen

13147: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp, etter bostedsregion 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken