Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13144: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2023

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Terje Lorentzen Landsem, Statistisk sentralbyrå
+47 988 43 139
17.06.2024 08:00
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall):
antall
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall):
antall
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg (< 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
antall
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 2000-2019 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 2020 og senere (m):
m
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
m
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann (m):
m
Lengde separat kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde separat kommunalt overvannsnett (m):
m
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet (antall):
antall
Antall pumpestasjoner (antall):
antall
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer (antall):
antall
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar (antall):
antall
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent):
prosent
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (prosent):
prosent
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år):
år
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (prosent):
prosent
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) (antall):
antall
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett) (antall):
antall
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall):
antall
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall):
31.12
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg (< 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 2000-2019 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 2020 og senere (m):
31.12
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
31.12
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann (m):
31.12
Lengde separat kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde separat kommunalt overvannsnett (m):
31.12
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet (antall):
31.12
Antall pumpestasjoner (antall):
31.12
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer (antall):
31.12
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar (antall):
31.12
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent):
31.12
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (prosent):
31.12
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år):
31.12
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (prosent):
31.12
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) (antall):
31.12
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett) (antall):
31.12
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall) , Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall) , Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000