Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13143: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2023

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
17.06.2024 08:00
Antall private og kommunale vannverk (antall):
antall
Antall kommunale vannverk (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer (antall):
antall
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale PVC (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale polyetylen (PE) (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale jern (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale asbest (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale annet/ukjent (m):
m
Antall meter nytt kommunalt ledningsnett (m):
m
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett (m):
m
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
m
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner (antall):
antall
Lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett) (antall):
antall
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk (prosent):
prosent
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (prosent):
prosent
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (prosent):
prosent
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder (år):
år
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder (prosent):
prosent
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning) (antall):
antall
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (innbyggere/km) (antall):
antall
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
m3
Antall private og kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer (antall):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale PVC (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale polyetylen (PE) (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale jern (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale asbest (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett - materiale annet/ukjent (m):
31.12
Antall meter nytt kommunalt ledningsnett (m):
31.12
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett (m):
31.12
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
31.12
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner (antall):
31.12
Lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett) (antall):
31.12
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk (prosent):
31.12
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (prosent):
31.12
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (prosent):
31.12
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder (år):
31.12
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder (prosent):
31.12
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning) (antall):
31.12
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (innbyggere/km) (antall):
31.12
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall private og kommunale vannverk (antall) , Antall kommunale vannverk (antall) , Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk (antall) ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000