Kommunal vannforsyning

Til toppen

13143: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall private og kommunale vannverk (antall) , Antall kommunale vannverk (antall) , Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk (antall) ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ledningsnett og innbyggere tilknyttet. Kommunalt drikkevann Se liste over endringer i de regionale inndelingene.