Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13142: Venteliste på boliger som kommunen disponerer for utleie (K) 2015 - 2022

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.06.2023 08:00
Nye husstander på venteliste (antall):
antall
Flyktninger på venteliste (antall):
antall
Andel flyktninger på venteliste (prosent):
prosent
Personer med psyksike lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste (antall):
antall
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
prosent
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
antall
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
prosent
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (antall):
antall
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (prosent):
prosent
Andre problemer, på venteliste (antall):
antall
Andel med andre problemer på venteliste (prosent):
prosent
Nye husstander på venteliste (antall):
31.12
Flyktninger på venteliste (antall):
31.12
Andel flyktninger på venteliste (prosent):
31.12
Personer med psyksike lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste (antall):
31.12
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
31.12
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
31.12
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
31.12
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (antall):
31.12
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (prosent):
31.12
Andre problemer, på venteliste (antall):
31.12
Andel med andre problemer på venteliste (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nye husstander på venteliste (antall) , Flyktninger på venteliste (antall) , Andel flyktninger på venteliste (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.