Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13140: Tildeling av boliger som kommunen disponerer for utleie (K) 2015 - 2023

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2024 08:00
Husstander tildelt bolig i alt (antall):
antall
Antall nyinnflyttede husstander (antall):
antall
Andel nyinnflyttede (prosent):
prosent
Nyinnflyttede flyktninger (antall):
antall
Andel nyinnflyttede flyktninger (prosent):
prosent
Nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere (prosent):
prosent
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
prosent
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
antall
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
prosent
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
antall
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
prosent
Nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (prosent):
prosent
Nyinnflyttede uten behovsprøving (antall):
antall
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving (prosent):
prosent
Nyinnflyttede med andre problemer (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med andre problemer (prosent):
prosent
Husstander tildelt bolig i alt (antall):
31.12
Antall nyinnflyttede husstander (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede (prosent):
31.12
Nyinnflyttede flyktninger (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede flyktninger (prosent):
31.12
Nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere (prosent):
31.12
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
31.12
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
31.12
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
31.12
Nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (prosent):
31.12
Nyinnflyttede uten behovsprøving (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving (prosent):
31.12
Nyinnflyttede med andre problemer (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med andre problemer (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husstander tildelt bolig i alt (antall) , Antall nyinnflyttede husstander (antall) , Andel nyinnflyttede (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.