Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13135: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2022

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
15.06.2023 08:00
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr):
kr
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
antall
Utlån per innbygger (antall):
antall
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Besøk per kinoforestilling (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr):
31.12
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
31.12
Utlån per innbygger (antall):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Besøk per kinoforestilling (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for kultur. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Besøk per kinoforestilling (antall)

Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.