Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13135: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2023

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2024 08:00
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr):
kr
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
antall
Utlån per innbygger (antall):
antall
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Besøk per kinoforestilling (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr):
31.12
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
31.12
Utlån per innbygger (antall):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Besøk per kinoforestilling (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for kultur. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Besøk per kinoforestilling (antall)

Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.