Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13128: Resultat av byggesøknader i områder med ulike restriksjoner, etter vedtakstype (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Byggesøknader vedtatt i alt , Byggesøknader vedtatt for områder med restriksjoner i alt , Søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder utenfor 100-metersbeltet langs saltvann ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Resultat av byggesøknader i områder med ulike restriksjoner

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.