Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13127: Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven, etter type dispensasjonssøknader (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven i alt som er oversendt fra kommunene. , Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven ang. strandsonen. , Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven ang. vassdrag. ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.