Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13125: Oppfølging, sanksjoner og andre virkemidler i forbindelse med tilsyn, etter tilsynspålegg og eksisterende/nye bygg (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Pålegg gitt siste år, samlet for alle tilsynstema , Oppfølging av pålegg i alt , Oppfølging av pålegg: Forhold rettet opp ,

Valgt 0 av totalt 17

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bygge- og delesaksbehandling - Tilsyn i byggesaker. Pålegg, sanksjoner og virkemidler

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.