Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13124: Utøvelse av tilsyn i byggesaker, etter eksisterende/nye bygg (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utøvelse av tilsyn i byggesaker

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.