Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13119: Kommunal oversikt over folkehelsen (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dette skal inngå i kommunens planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Kravet er hjemlet i Forskrift om oversikt over folkehelsen, som krever et oversiktsdokument over dette hvert 4. år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.