Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13113: Utførte tilsyn i forhold til byggteknisk forskrift (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Antall tilsyn i alt, med fokus på følgende tema fra byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven (antall):
antall
Utførte tilsyn: Produkter til byggverk (antall):
antall
Utførte tilsyn: Sikkerhet ved brann (antall):
antall
Utførte tilsyn: Sikkerhet og bæreevne (antall):
antall
Utførte tilsyn: Plassering av tiltak (antall):
antall
Utførte tilsyn: Energibruk (antall):
antall
Utførte tilsyn: Miljø og helse (antall):
antall
Utførte tilsyn: Ytre miljø (antall):
antall
Utførte tilsyn: Installasjoner og anlegg (antall):
antall
Utførte tilsyn: Utearealer / Universell utforming (antall):
antall
Utførte tilsyn: Planløsning / Universell utforming (antall):
antall
Utførte tilsyn: Dokumentasjon FDV (antall):
antall
Utførte tilsyn: Sluttdokumentasjon (antall):
antall
Utførte tilsyn: Avfallsplaner og miljøsanering (antall):
antall
Utførte tilsyn: Kulturminner og kulturmiljøer (antall):
antall
Utførte tilsyn: Kvalifikasjoner i tiltak (antall):
antall
Utførte tilsyn: Annet (antall):
antall
Antall tilsyn i alt, med fokus på følgende tema fra byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Produkter til byggverk (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Sikkerhet ved brann (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Sikkerhet og bæreevne (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Plassering av tiltak (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Energibruk (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Miljø og helse (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Ytre miljø (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Installasjoner og anlegg (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Utearealer / Universell utforming (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Planløsning / Universell utforming (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Dokumentasjon FDV (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Sluttdokumentasjon (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Avfallsplaner og miljøsanering (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Kulturminner og kulturmiljøer (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Kvalifikasjoner i tiltak (antall):
31.12
Utførte tilsyn: Annet (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall tilsyn i alt, med fokus på følgende tema fra byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven (antall) , Utførte tilsyn: Produkter til byggverk (antall) , Utførte tilsyn: Sikkerhet ved brann (antall) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000