Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13112: Behandling av søknader om motorferdsel i utmark, etter søknadstype (K) 2015 - 2022

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2023 08:00
Vedtak om dispensasjon til motorferdsel i utmark i alt (antall):
antall
Innvilget dispensasjon til motorferdel i utmark i alt (antall):
antall
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i loven (antall):
antall
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5 i forskriften (antall):
antall
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5a i forskriften (antall):
antall
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i forskriften (antall):
antall
Avslått dispensasjonssøknad om motorferdsel i utmark (antall):
antall
Vedtak om dispensasjon til motorferdsel i utmark i alt (antall):
31.12
Innvilget dispensasjon til motorferdel i utmark i alt (antall):
31.12
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i loven (antall):
31.12
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5 i forskriften (antall):
31.12
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §5a i forskriften (antall):
31.12
Innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark etter §6 i forskriften (antall):
31.12
Avslått dispensasjonssøknad om motorferdsel i utmark (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Behandling av søknader om motorferdsel i utmark

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.