Miljøforvaltning

Til toppen

13112: Behandling av søknader om motorferdsel i utmark, etter søknadstype (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Behandling av søknader om motorferdsel i utmark

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.