Tannhelsetenesta

Til toppen

13033: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant utvalgte aldersgrupper, etter alder (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer undersøkt/behandlet (antall) , Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall) , Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tidligere 'Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-, 12- og 18-åringer - grunnlagsdata og nøkkeltall'. Nå også med 3- og 15-åringer.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.