13033: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant utvalgte aldersgrupper, etter alder (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Personer undersøkt/behandlet (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall):
antall
Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall):
antall
Personer med karies i 1-4 tenner (DMFT=1-4) (antall):
antall
Personer med karies i 5-9 tenner (DMFT=5-9) (antall):
antall
Personer med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (antall):
antall
Personer uten ny karieserfaring (antall):
antall
Friske tenner (antall):
antall
Kariøse tenner (antall):
antall
Tapte tenner (antall):
antall
Fylte tenner (antall):
antall
Tenner med karieserfaring (antall):
antall
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (antall):
antall
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
antall
Personer i hver aldersgruppe (antall):
antall
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet de tre siste årene (prosent):
prosent
Andel uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (prosent):
prosent
Andel med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (prosent):
prosent
Andel uten ny karieserfaring (prosent):
prosent
Referansetid
Personer undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall):
31.12
Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall):
31.12
Personer med karies i 1-4 tenner (DMFT=1-4) (antall):
31.12
Personer med karies i 5-9 tenner (DMFT=5-9) (antall):
31.12
Personer med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (antall):
31.12
Personer uten ny karieserfaring (antall):
31.12
Friske tenner (antall):
31.12
Kariøse tenner (antall):
31.12
Tapte tenner (antall):
31.12
Fylte tenner (antall):
31.12
Tenner med karieserfaring (antall):
31.12
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (antall):
31.12
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
31.12
Personer i hver aldersgruppe (antall):
31.12
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet de tre siste årene (prosent):
31.12
Andel uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (prosent):
31.12
Andel med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (prosent):
31.12
Andel uten ny karieserfaring (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tidligere 'Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-, 12- og 18-åringer - grunnlagsdata og nøkkeltall'. Nå også med 3- og 15-åringer.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken