Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13033: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant utvalgte aldersgrupper, etter alder (F) 2015 - 2023

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
17.06.2024 08:00
Personer undersøkt/behandlet (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall):
antall
Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall):
antall
Personer med karies i 1-4 tenner (DMFT=1-4) (antall):
antall
Personer med karies i 5-9 tenner (DMFT=5-9) (antall):
antall
Personer med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (antall):
antall
Personer uten ny karieserfaring (antall):
antall
Friske tenner (antall):
antall
Kariøse tenner (antall):
antall
Tapte tenner (antall):
antall
Fylte tenner (antall):
antall
Tenner med karieserfaring (antall):
antall
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (antall):
antall
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
antall
Personer i hver aldersgruppe (antall):
antall
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet de tre siste årene (prosent):
prosent
Andel uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (prosent):
prosent
Andel med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (prosent):
prosent
Andel uten ny karieserfaring (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet de to siste årene (prosent):
prosent
Personer undersøkt/behandlet de to siste årene (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall):
31.12
Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall):
31.12
Personer med karies i 1-4 tenner (DMFT=1-4) (antall):
31.12
Personer med karies i 5-9 tenner (DMFT=5-9) (antall):
31.12
Personer med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (antall):
31.12
Personer uten ny karieserfaring (antall):
31.12
Friske tenner (antall):
31.12
Kariøse tenner (antall):
31.12
Tapte tenner (antall):
31.12
Fylte tenner (antall):
31.12
Tenner med karieserfaring (antall):
31.12
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (antall):
31.12
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
31.12
Personer i hver aldersgruppe (antall):
31.12
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet de tre siste årene (prosent):
31.12
Andel uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (prosent):
31.12
Andel med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (prosent):
31.12
Andel uten ny karieserfaring (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet de to siste årene (prosent):
31.12
Personer undersøkt/behandlet de to siste årene (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer undersøkt/behandlet (antall) , Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall) , Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 3-, 5-, 12-, 15- og 18-åringer - grunnlagsdata og nøkkeltall

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.