Plan- og byggesaksbehandling

13016: Opprettelse av grunneiendommer, etter rammevilkår (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

rammevilkår Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Mottatte søknader (antall):
antall
Mangelfulle søknader hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon (antall):
antall
Behandlede søknader (antall):
antall
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
dager
Referansetid
Mottatte søknader (antall):
31.12
Mangelfulle søknader hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon (antall):
31.12
Behandlede søknader (antall):
31.12
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken