Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13013: Selvkostregnskap for bygge-og plansaksbehandling, kart, oppmåling og seksjonering, etter tjenesteområde (K) 2015 - 2022

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.06.2023 08:00
Direkte driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Indirekte henførbare driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Kalkulatoriske rentekostnader (1000 kr):
1000 kr
Kalkulatoriske avskrivinger (1000 kr):
1000 kr
Andre inntekter (1000 kr):
1000 kr
Gebyrgrunnlag (1000 kr):
1000 kr
Gebyrinntekter (1000 kr):
1000 kr
Årets finansielle resultat (1000 kr):
1000 kr
Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførte underskudd (1000 kr):
1000 kr
Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd (1000 kr):
1000 kr
Kontrollsum (subsidiering) (1000 kr):
1000 kr
Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret (1000 kr):
1000 kr
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd (1000 kr):
1000 kr
Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (1000 kr):
1000 kr
Finansiell dekningsgrad (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Direkte driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Indirekte henførbare driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Kalkulatoriske rentekostnader (1000 kr):
31.12
Kalkulatoriske avskrivinger (1000 kr):
31.12
Andre inntekter (1000 kr):
31.12
Gebyrgrunnlag (1000 kr):
31.12
Gebyrinntekter (1000 kr):
31.12
Årets finansielle resultat (1000 kr):
31.12
Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførte underskudd (1000 kr):
31.12
Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd (1000 kr):
31.12
Kontrollsum (subsidiering) (1000 kr):
31.12
Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret (1000 kr):
31.12
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd (1000 kr):
31.12
Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (1000 kr):
31.12
Finansiell dekningsgrad (prosent):
31.12
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Direkte driftsutgifter (1000 kr) , Indirekte henførbare driftsutgifter (1000 kr) , Kalkulatoriske rentekostnader (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
13013: Tabellen viser selvkostregnskap for KOSTRA- tjenesteområdene bygge- og plansaksbehandling, kart og oppmåling og seksjonering. Kommune 1867 Bø har trekt sine innrapporterte sjølvkosttal for 2022 til KOSTRA.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.