Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13013: Selvkostregnskap for bygge-og plansaksbehandling, kart, oppmåling og eierseksjonering, etter tjenesteområde (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Direkte driftsutgifter (1000 kr) , Indirekte henførbare driftsutgifter (1000 kr) , Kalkulatoriske rentekostnader (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
13013: Tabellen viser selvkostregnskap for KOSTRA- tjenesteområdene bygge- og plansaksbehandling, kart og oppmåling og eierseksjonering.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.